ЛОГИСТИКА

     Логистиката на “МАРТИ МАР” ЕООД осигурява надеждност и сигурност през целия логистичен процес- от приемането и обработката на стоките, през складирането и съхранението им, до осъществяването на доставката към крайните места за продажба.

     Фирмата има дългогодишен опит в дистрибуционният процес и логистичното управление. Работата с бързооборотни продукти ни позволява да предложим услугата, от която партньорите и клиентите ни се нуждаят, съобразявайки се с индивидуалните потребности на всеки. Като фирма сме заели позиция на лидер, който работи в синхрон с каналите за дистрибуция и процеса по организация на доставките в тях.

     “МАРТИ МАР” ЕООД работи и изпълнява качествено поетите ангажименти по дистрибуцията на предлаганите стоки. Ние прилежно съхраняваме и транспортираме продуктите до нашите клиенти, като се стремим да сме ефективни и бързи в предаването и обслужването на поръчаните стоки.

Стоки, които превозваме

Услуги и основни дейности

 • Договорна логистика
 • Товаро-разтоварими операции
 • Управление на заявките
 • Комисиониране
 • Всякакви спецефични услуги с добавена стойност по желание на клиента
 • Опаковане и пакетиране
 • Палетизиране и разпалетизиране
 • Поставяне на етикети и бандероли
 • Складиране
 • Управление на върнати стоки
 • Складиране на продуктите
 • Температурно контролирана логистика
 • Изпълнение на поръчките
 • Обслужване на клиентите.
 • Позициониране на продуктите.
 • Превоз на стоки
 • Логистика на промоционалните дейности.
 • Планиране и организация на дистрибуцията.
 • Застраховане на товарите и разпределение на риска при доставките.
 • Стимулиране на участниците в дистрибуционния процес.
 • Финансово подпомагане на дистрибуцията.
 • Всяка услуга с добавена по спецефични изисквания на клиента

Начални и крайни точки

Send this to friend